نیشابور، میزبان همایش جاده ابریشم

Posted Leave a comment

۲۶ اکتبر، مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم همزمان با هفتمین همایش ملی مدیران و شهرداران ایرانی جاده ابریشم در نیشابور برگزار شد. رئیس مجمع جهانی جاده ابریشم در این همایش گفت: ۴۱ شهر، هفت منطقه نمونه آزاد، شهرداران و روسای شوراهای اسلامی شهرهای واقع در مسیر جاده ابریشم، مدیران کل سازمان محیط زیست، میراث فرهنگی […]